พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ต.ค.๖๑ พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ.
โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 03040516