การทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญชั้นนายพลอากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๑ ศบส.กพ.ทอ.ได้ประสาน จนท.สม.ให้มาบริการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญให้กับนายทหารชั้นนายพลอากาศ ที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๖๑ และต่อบัตรประจำตัวสำหรับข้าราชการบำนาญชั้นนายพลอากาศที่บัตรหมดอายุ ณ ห้องรับรอง ทอ.