ผู้บังคับบัญชา

กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

500​ 

  พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง

เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 
 

b2

  พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร

รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

     

300 3

พลอากาศตรี ประกาศิต เจริญยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล

กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

 

300 4

พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล

กรมกำลังพลทหารอากาศ